Kőhalom vára

Kőhalom vára

Kosd – patak partján, a mai Brassó megyében fekszik Kőhalom község, előbb város, a régi Kőhalomszék főhelye. Székelyek voltak az első lakói de aztán elszászosodott: német neve Reps , csak a XVII. században bukkan. A vár az egész középkoron át királyi tulajdon s a benne parancsoló várnagyok hatalmas urai a népnek. S a szászok nehezen tűrték a földesúri hatalmat. Az Árpádok kihaltával az erdélyi szász vendégek (hospites) a jelentkező trónkövetelők közül a bajor Ottó mellé állottak. 

Kőhalom vára

Károly Róberttel szemben még akkor is ellenszenvvel viseltettek, amikor vetélytársai már eltűntek. 1324-ben nyílt lázadásban törtek ki. A felkelést Tamás erdélyi vajda hamarosan leverte; a zendülők vezére, Henning szász ispán, az ütközetben elesett. Egy kis csapat Kőhalomba vette be magát, de ez is gyorsan behódolt.Ez volt az egyetlen eset, hogy a vár háborús szerepet játszott. De nem is lett volna alkalmas komoly ostrom kiállására.

Kőhalom vára

Kőhalom eredetileg csak a mostani belső várból állott. A hegy tetején falkerítette kis téren állott a várnagy és a csekélyszámú őrség lakásául szolgált néhány épület. Nincs nyoma öregtoronynak, vagy akár csak egy szerényebb, őrtoronynak. E kicsiny fellegvárhoz járult a középkor végén egy a csúcsot bekerítő körfal két toronnyal és egy a lejtő legkevésbé meredek pontját védő, sarkantyú módjára kiugró bástyával. Adatok híján nem lehet megállapítani, mikor és mi módon jutott a vár a város hatalmába.

Kőhalom vára

Valószínű, hogy a fejedelmek nem tartották érdemesnek a stratégiai jelentőséggel nem bíró váracska fenntartását, ezért. a XVI. század végefelé átengedték a városnak. Sajátságos, hogy amikor a vár minden hadászati értékét elveszti, akkor kezd terjedelemben növekedni. A kőhalmi polgárok egyrészt hiúságból, másrészt, mivel a vár falai kisebb portyázó bandák ellen mégis csak oltalmat nyújtottak, nemcsak fenntartották hanem száz éven át egyre bővítették. Két tágas várudvart csatoltak hozzá s ezek megteltek apró házacskákkal.

Rendelje meg Ön is magazinjainkat!

Kőhalom vára

Különösen 1620 körül, Weyrauch Dávid királybírósága alatt folyt nagy építő tevékenység. Ekkor emelték a nyugati külső várfalat., készítették az alsó várban a kutat s kijavították a meglevő épületeket. Kevéssel utóbb állították fel a “Szalonnás-tornyot” s a “Szolgák tornyát” ; 1643-ban készült a középső kapu, 1718-ban a (tévesen) templomnak nevezett épület.  A vár belsejében minden polgárnak lehetett s a legtöbbnek volt is saját költségén épített, elsősorban raktárul, kamrául szolgáló házikója. A nagyobb épületek közösek; a Szalonnás-toronyban még most is lóg telente két-háromszáz oldal szalonna, a falubeliek készletéből. 

Kőhalom

Ha Kőhalom közelében járunk, akkor a Fogarasi havasok lehet az a tájegység, amit feltétlenül meg kell nézni és felmenni a Transzfogarasi  úton egészen a Bílea tóig.Brassótól csupán 65km-re van, Barcarozsnyó pedig 75 km-re, a Törcsvári Bran (Dracula) kastély pedig 88 km-re található, de Fogaras vára csak 42 km-re van Kőhalomtól. A Szászkeresztúr mellett “Mese” vára is csak 25 km-re van Kőhalomtól. Nagyszebentől 115 km-re van Kőhalom.

Kőhalom térképen

A legjobb helyeket Erdélyben a térképünkön találod:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3w4oZ7bI7rA[/embedyt]

Check Also

Gyimesi sajt, túró

Amíg a tanult, diplomás emberek előrébb vitték az országot, addig a „buta paraszt” mit csinált?

“Fiam, te azt mondod nekem, hogy” csakis a tanult emberek vitték előre az országunkat? “A …