Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek – Webáruház

Jelen webhely és a megrendelő között a termék(ek) megrendelésére létrejövő szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A megadott személyes adatok harmadik fél számára nem kerülnek kiadásra.

A megrendelő személye a megrendelőlap kitöltésekor és a rendelés utólag személyre szabott, postaköltséget is tartalmazó, e-mail-ben megállapított végösszegének megfizetésekor a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, ellenkező esetben nem lesz jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

A megrendelőlapon minden esetben fel kell tüntetni a megrendelő vezetéknevét, keresztnevét, értesítési telefonszámát, e-mail címét, és a pontos, hiánytalan szállítási címét. 

A megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan és hiánytalanul kerüljenek kitöltésre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a megrendelés rögzítésére, majd a termék(ek) postázására. A helytelen, hibás vagy hiányos kitöltésből keletkező kárt minden esetben a megrendelő köteles megtéríteni.

A rosszul megadott e-mail cím akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ezáltal gátolhatja a szerződés létrejöttét, ebben az esetben a megrendelőt terheli felelősség.

A megrendelés során, a megjegyzés pontban lehetőség van bármilyen közlésre indokoltnak tartott információ továbbítására, illetve speciális kérésre.

A rendelés elküldése után, az abban feltüntetett e-mail címre érkezik egy levél, mely ismerteti a megrendelővel a megrendelésről szóló tudnivalókat, az utalás menetét, a számlaszámot, postaköltséget, a megrendelés személyre szabott, véglegesen kiszámított végösszegét.

A megrendelő minden esetben köteles jelezni e-mail-ben, ha nem a megrendeléskor megadott névről intézi az utalást. Ellenkező esetben a kifizetés azonosítatlan marad és a teljesítés lehetetlenné válik. Az ebből keletkező károkat teljes mértékben a megrendelő vállalja.

A megrendelő, amennyiben a megrendelésről számlát szeretne kiállíttatni, ennek igényléséről minden esetben köteles a webáruházat előre, e-mail-ben értesíteni. A rendelés leadása során kitöltött „számlázási cím” mező önmagában nem elegendő. A megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan és hiánytalanul kerüljenek kitöltésre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számla kiállítására. A helytelen, hibás vagy hiányos kitöltésből keletkező kárt minden esetben a megrendelő köteles tudomásul venni, megtéríteni.

A megrendelt termék(ek) a Magyar Posta útján kerül(nek) kiküldésre a megrendelő által megadott szállítási címre. Minden megrendelés esetén külön számoljuk ki a fizetendő végösszeget a csomag súlya alapján megállapított postaköltség szerint.

A postázást minden esetben az ilyen módon megállapított végösszeg utalással történő beérkezése után teljesítjük.

Webáruházunk a termékekre nézve a kézbesítés során keletkező bárminemű sérülés esetén felelősséget nem vállal.
Törékeny kezelés esetén az MPL-t terheli a felelősség, melynek külön díja a feladási ár további 75%-a, melyet igény esetén minden esetben a megrendelő térít meg, melynek igényléséről a megrendelő köteles a webáruházat előre, e-mail-ben értesíteni, lehetőséget biztosítva ezáltal, hogy a megrendelésre vonatkozó fizetendő végösszeget szintén külön, személyre szabottan számolhassa ki, a csomag súlya alapján megállapított postaköltség szerint.
A „törékeny kezelés”-sel ellátott csomagban keletkező kár esetén a kár megtérítéséről és panaszbejelentés ügyintézéséről az MPL felé minden esetben a megrendelő köteles gondoskodni.

Jelen webáruházban megtalálható termék(ek) termékképei, leírása, kiszerelése, a gyártó neve, a márkanév tájékoztató jellegű információk, mely információkat tekintve a postázott termék eltérő lehet.

A megrendelő fogyasztói panasszal élhet, melyet az erdelyi.magazin@gmail.com e-mail címen terjeszthet elő.

 

Általános szerződési feltételek – Utazás

A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét, az idegenvezetést,  valamint az útiköltséget tartalmazza a feltüntetett indulási és érkezési helyszínek között.

A részvételi díj nem tartalmazza a belépődíjakat, a fakultatív programok költségeit és az esetlegesen felmerülő felárakat. Az utazásszervező nem felel az utazó által az utazás helyszínén befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.

Utazási- és balesetbiztosítást minden résztvevő saját magának intézi, saját költségére.

Utazásra való jelentkezésnél az utazásszervező egy jelentkezési lapot továbbít az utazó felé elektronikus módon, melyre az utazónak kötelessége pontosan és hiánytalanul feltüntetni a kért adatokat. Ebben a dokumentumban foglalt adatok esetleges változásáról az utazó köteles az utazásszervezőt írásban vagy telefonon értesíteni és felelősséget vállalni a változtatás esetleges következményeiért.

Az utazó a jelentkezési lap kitöltése után, az utazásszervező által meghatározott mértékű előleget köteles fizetni. A foglalások az előleg befizetések sorrendjében kerülnek rögzítésre, míg a meghirdetett útra a létszám be nem telik.

Az utazó ezen szerződést bármikor felmondhatja. Felmondás esetén az utazó a befizetett előleg összege alapján az alábbi mértékű bánatpénz fizetésére köteles aszerint, hogy a felmondás az utazás kezdő időpontját mennyi idővel megelőzően történik:
– az utazás kezdő időpontja előtti maximum 60 napban: a befizetett előleg 100%-a
– az utazás kezdő időpontja előtti minimum 60 napban: a befizetett előleg 0%-a

Az utazásszervező nem köteles a befizetett részvételi díjat visszaszolgáltatni, ha az utazó valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Az utazásszervező nem köteles a befizetett részvételi díjat visszaszolgáltatni, ha az utazótól és az utazásszervezőtől független bármilyen ok(ok)ból hiúsul meg az utazás.

Az utazó minden esetben köteles a határátlépéshez szükséges dokumentumok felől előre tájékozódni és aszerint felkészülni az utazásra. Ha bármely dokumentum hiánya vagy egyéb kizáró ok miatt meghiúsul az utazó átlépése a határon, a felelősség teljes mértékben őt terheli. Hazajutásáról vagy további utazásáról is kizárólag saját maga gondoskodik. 

Az utazásszervezőnek minden esetben joga van a meghirdetett programokat, azok sorrendjét, az indulás helyét, idejét, az érkezés helyét és idejét megváltoztatni (legtöbbször nem várt esemény, nem megfelelő időjárási viszonyok miatt).

Az utazó jogosult az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt feltételeknek megfelel, feltéve, ha az utazásszervezőt erről az utazás megkezdése előtt ésszerű időn belül  értesíti (indulás előtt maximum 24 óra).

Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő felelősségét az utazó által befizetett előleg díjának 100%-ára korlátozza.

Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés, stb.) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli.

Utazók által gépjárműben vagy szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazásszervező felelősséget nem vállal.

A gépjárműben tárolt, út során vásárolt emléktárgy nem megfelelő elhelyezése miatti megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálása esetén minden esetben a tárgyak elhelyezését végző személy felelős.

Az utazó a jelentkezési lap elküldésével és az előleg befizetésével elismeri, hogy a jelen általános szerződési feltételeket tudomásul veszi.

 

Általános szerződési feltételek – Magazin előfizetés

A szerkesztőség és a megrendelő között a magazin(ok) megrendelésére vagy éves előfizetésre létrejövő szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A megadott személyes adatok harmadik fél számára nem kerülnek kiadásra.

A megrendelő személye a megrendelőlap kitöltése és a rendelés összegének megfizetésekor a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, ellenkező esetben nem lesz jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

A megrendelőlapon minden esetben fel kell tüntetni a megrendelő vezetéknevét, keresztnevét, értesítési telefonszámát, e-mail címét, és a pontos, hiánytalan szállítási címét. 

A megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan és hiánytalanul kerüljenek kitöltésre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a megrendelés rögzítésére, majd a termék(ek) postázására. A helytelen, hibás vagy hiányos kitöltésből keletkező kárt minden esetben a megrendelő köteles megtéríteni.

A rosszul megadott e-mail cím akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ezáltal gátolhatja a szerződés létrejöttét, ebben az esetben a megrendelőt terheli felelősség.

A megrendelés során, a megjegyzés pontban lehetőség van az előfizetés kezdő hónapjának kiválasztására, illetve bármilyen közlésre indokoltnak tartott információ továbbítására, illetve speciális kérésre. Ha a megjegyzés pont kitöltetlen marad, akkor az előfizetés minden esetben a jelenlegi legfrissebb lapszámtól veszi kezdetét.

A megrendelőlap elküldése után, az abban feltüntetett e-mail címre érkezik egy levél, mely ismerteti a megrendelővel az előfizetésről szóló tudnivalókat, az utalás menetét, a számlaszámot, speciális megrendeléseknél a rendelés kiszámított végösszegét.

A megrendelő minden esetben köteles jelezni e-mail-ben, ha nem a megrendeléskor megadott névről intézi az utalást. Ellenkező esetben a kifizetés azonosítatlan marad és a teljesítés lehetetlenné válik. Az ebből keletkező károkat teljes mértékben a megrendelő vállalja.

A megrendelt termék(ek) a Magyar Posta útján kerül kiküldésre a megrendelő által megadott szállítási címre. Az előfizetési összeg magába foglal egy bizonyos mértékű postaköltséget. Speciális megrendelés esetén külön számoljuk ki a fizetendő végösszeget a csomag súlya alapján megállapított postaköltség szerint.

A postázást minden esetben az előfizetési vagy speciálisan megállapított összeg beérkezése után teljesítjük.

A megrendelő a szerkesztőséggel szemben fogyasztói panasszal élhet, melyet az erdelyi.magazin@gmail.com e-mail címen terjeszthet elő.

Szerkesztőség: FPeter Tur Transylvania SRL.
Cím: 415500 Salonta, Str. Kulin György 37.
Telefon:+36/70-677-5870
E-mail: erdelyi.magazin@gmail.com
Honlap: erdelymagazin.hu
ISSN: 2601-2219

Kiadó: Corvin Kiadó Kft.
Cím: 330161 Deva,  Str. Dr. Victor Suiaga 14.
Telefon:+40/254-234-500
E-mail: office@corvin.ro
Honlap: corvinkiado.ro

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük