“Kedves Anyaországi Magyarok!” – egy erdélyi magyar levele

FRISSÍTVE! VÁLASZ ÉRKEZETT ANTAL JÓZSI LEVELÉRE!

“KEDVES MAGYAR HONFITÁRSAIM!” – EGY ROMÁNIAI MAGYAR LEVELE

 

Egy Erdélyben élő magyar férfi levele fut vírusszerűen a Facebookon, amit most közreadok vélemény és változtatás nélkül. Véleményből azonnal lesz mindenkinél, és örömmel meg is hallgatom!

Kedves Anyaországi Magyarok!

Mi Erdélyi magyarok szomorú szívvel szembesülünk nap, mint nap azzal, hogy sokan közületek minket, erőszakkal elszakított magyar embereket gyaláztok, szidalmaztok, úgy hogy fogalmatok sincs arról, hogy a történelem során mennyi mindent letettünk az asztalra és arról sem, hogy a megmaradásunkért, magyarságunkért, mennyit harcolunk a mai napig!
Minden egyes alkalommal megforgatjátok a tört a szívünkben, mikor azt mondjátok nekünk Erdélyi, Kárpátaljai, Vajdasági, Újvidéki, Felvidéki magyaroknak, hogy román, ukrán, szerb, szlovák, mert mi tiszta szívből magyarnak valljuk magunkat!!!!

Székelyek üdvözlik a Csíksomlyói búcsúba érkező zarándokokat.
Székelyek üdvözlik a Csíksomlyói búcsúba érkező zarándokokat.

Vádaskodtok, ítélkeztek felettünk és folyamatosan támadtok minket.
Mi a hazánkat nem áruljuk el, mindig is tartottuk a hátunkat és foggal körömmel védtük a magyarságot és a magyarságunkat, ami sokszor embert próbáló volt.

 

 

Kedves Magyarország mostani határain belül élő, minket ellenségként kezelő emberek!
Mit szólnátok, ha most mi vissza kérnénk tőletek azokat a nemes embereket, akik nálunk születtek, és akikkel a nagyvilág előtt büszkélkedtek, dicsekedtek, és akikről tereket, utcákat, színházat, akadémiát, iskolát, egyetemet neveztetek el? Mi lenne, ha azt mondanánk nektek, ha mi nem kellünk, akkor ne kelljenek azok a híres magyarok sem, akik mindent megtettek minden magyar emberért, de Erdélyben, Kárpátalján, Vajdaságban, Újvidéken, vagy Felvidéken születtek?

Mikor ti minket, románoztok, szlovákoztok, ukránoztok és szerbeztek, akkor velük is ezt teszitek és akkor mondhatni, amikor őket emlegetitek, akkor Más Tollával Ékeskedtek!

 

Tudjátok, ha nem lennénk mi, akkor nem énekelnétek Kölcsey Himnuszát, hisz ő is Erdélyi.
Este nem olvashatnátok Benedek Elek apó gyönyörű meséit. Mátyás király igazságához sem lenne sok közötök, hisz ő is Kolozsvár ajándéka minden magyar számára. A jó öreg Toldi Miklós, ha napjainkban élne, akkor lehet, hogy nehéz kővel dobálna meg benneteket, ha lerománoznátok. Arany János, Ady Endre, Áprily Lajos, ha ma élnének, akkor fájdalmas verseket írnának arról, hogy még a sajátjaik között is számkivetettek lettek.
Tamási Ábele még a székely humor ellenére is szív hasogatóbb lenne, mert nem csak a román hatalom ellen lázadna, hanem szomorúan kellene tudomásul vegye, hogy saját kutyája is megugatja. Wass Albert a mai helyzetet pedig sokkal nehezebben viselné, mint a száműzetést.
Egy szó, mint száz itt a sok kincs, amit mi Erdélyi, Kárpátaljai, Vajdasági, Újvidéki, Felvidéki magyarok adtunk minden magyarnak, gazdagítva vele a magyarságot és a Hazát.

Erdély adta:
Kölcsey Ferenc Himnusza
Tamási Áron író
Benedek Elek apót, írót, népmese gyűjtő
Mikes Kelemen író
Wass Albert író
Nyírő József író
Sütő András író
Orbán Balázs Székelyföld író
Kemény János író
Jósika Miklós
Arany János költő
Ady Endre költő
Áprily Lajos költő
Dsida Jenő költő
Kányádi Sándor költő
Szilágy Domokos költő
Páskándi Géza költő
Reményik Sándor költő
Apáczai Csere János pedagógiai író
Kallós Zoltán néprajzkutató
Tinódi Lantos Sebestyén zeneszerző, lantos
Bartók Béla zeneszerző, gyűjtő
Székely Bertalan festő
Paál László festő
Jakó Zsigmond tudós
Benkő Samu művelődéstörténész
Márton Áron mártír püspök
Teleki Sámuel felfedező
Körösi Csoma Sándor ős hazakutató
Brassai Sámuel polihisztor
Károli Gáspár biblia fordító, lelkész
Bolyai János matematikus
Bolyai Farkas matematikus
Hunyadi János törökverő
Hunyadi Mátyás Király
Báthori István fejedelem
Bethlen Gábor fejedelem
Bocskai István fejedelem
Rákóczi György fejedelem
Apafi Mihály fejedelem
Thököly Imre fejedelem
Rákóczi Ferenc fejedelem
Székely Mózes fejedelem
Toldi Miklóst vitéz nemes
Dózsa György hadvezér
Wesselényi Miklós politikus
Mikó Imre politikus
Kiss Ernő honvéd altábornagy
Nagysándor József honvéd vezérőrnagy
Jávor Pál színész
Vaszi Levente énekes
Keresztes Ildikó énekesnő
Molnár Levente operaénekes
Tőkés László forradalmár
Erőss Zsolt hegymászó
Miklós Edit síző
Kárpátalja:
Munkácsy Mihály festő
Beca József labdarugó, olimpikon
Edvin Márton művész
Bódi László Cípő, Republic énekese
Pákh Imre műgyűjtő
Felvidék:
Ballasi Bálint költő
Kassák Lajos költő
Reviczky Gyula költő
Sajó Sándor költő
Tompa Mihály költő
Jókai Mór író
Madách Imre író
Márai Sándor író
Mikszáth Kálmás író
Dobó István egri várvédő, erdélyi vajda
Bercsényi Miklós szabadságharcos
II Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem
Vak Bottyán kuruc generális
Andrássy Gyula politikus
Batthyány Lajos mártír miniszterelnök
Lahner György honvéd vezérőrnagy
Klapka György hadügyminiszter
Pázmány Péter esztergomi érsek
Boldog Salkaházi Sára szerzetesnő
Wick Béla katolikus pap, történész
Eszterházy Károly egri püspök
Csontváry Kosztka Tivadar festő
Szinyei Merse Pál festő
Kodály Zoltán zeneszerző
Kempelen Farkas tudós, feltaláló
Feketeházy János Szabadság híd tervezője
Dohnányi Ernő zeneszerző
Blaha Lujza operaénekesnő
Kaszás Attila színész
Ghymes együttes
Újvidék, Vajdaság:
Tamkó Sírató Károly költő
Vidor Gyula író
Balázs Attila író
Molnár Erik történész
Lázár Vilmos honvéd ezredes
Schweidel József honvéd vezérőrnagy
Beda Tibor festő
Berczik Zoltán Európa bajnok, asztalteniszező
Szeles Mónika teniszező
Varga Izabella színésznő
Szőke Zoltán színész
Rúzsa Magdolna énekesnő
Őrvidék:
Liszt Ferenc zeneszerző
Muravidék:
Zrinyi Miklós költő, hadvezér
Damjanich János honvéd vezérőrnagy.

Mit köszönhet Magyarország Erdélynek?

Szeretném, ha megértenék, hogy mi nem akarunk semmit elvenni tőletek, sőt, a történelem során csak gazdagítottuk szép anyaországunkat.

Mi nem most váltunk magyar állampolgárrá, mi azok voltunk, csak elvették tőlünk és nem is kérdezték bennünket, hogy akarjuk-e ezt.
Számunkra igazi öröm és boldogság az, hogy vannak még az őshazában, akik ránk is gondolnak, megértik, hogy a visszahonosítás a mi lelkünknek igazi gyógyír.

Megkérlek kedves magyar honfitársaim, hogy egyszer és mindenkorra értsétek meg, hogy nem akarunk mi tőletek elvenni semmit, és ha lehetőségünk van, akkor továbbra is inkább hozzátennénk, mint elvennék.

A nagyon féltett pénzetekre sincs szükségünk, mi eddig is dolgoztunk, ha kellett éjszaka is, és megálltunk a lábunkon.
Szomorú az is, hogy tőlünk sajnáljátok a visszaadott állampolgárságot és minden segítséget, de szívesen engednétek be az országba ezer idegeneket, sőt még támogatnátok is őket!
Nagyon lehangoló, hogy folyamatosan panaszkodtok, hogy milyen nehéz életetek van szép hazánkban. Én azt gondolom, hogy egyszer legalább érdemes lenne megállni és megnézni, hogy más országban hogy élnek . Elárulom nektek, hogy nagyon sok országban nem igazán vannak autópályák, elfogadható kórházak, tanintézmények, vagy élhető körülmények és mégis tudnak örülni, szeretni az emberek és jókedvvel dolgozni.

 

 

Ne csak nézzetek, hanem lássatok is és ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Érezzétek meg, hogy ha valamit akartok, azért tenni kell, dolgozni, békésen párbeszédet folytatni és főképpen szeretettel lenni egymás iránt. A harag, gyűlölet megöli a lelket és senki nem jut előbb.

Azzal az energiával, amit haragra és gyűlöletre pazaroltok csodás dolgokat lehetne, ami hasznára lenne az egész országnak, magyarságnak.

Nem értem, hogy miért mérgezitek meg a lelketeket és az életeteket? Addigi, amíg mindenki csak a saját maga hasznát lesi, csak az érdekli, hogy neki legyen jobb, addig nem lesz szebb és békésebb világ. A gyerekeink jövője a mi kezünkben van, és ők csak akkor lesznek boldogok, ha béke van. 
Hátborzongató az is, hogy arról beszéltek, hogy diktatúra van Magyarországon, úgy hogy közben bármit megengedhettek magatoknak.
A diktatúráról mi Erdélyi magyarok tudnánk mesélni nektek, mert mi tudjuk, hogy mi az igazi diktatúra, tudjuk, hogy mit jelent félelemben, rettegésben élni, úgy hogy még a falnak is füle van. Az igazi diktatúrában nem írhatnátok meg a véleményeteket, nem szavazhatnátok szabadon, nem beszélhetnétek, nem szidalmazhatnátok bárkit, nem nyilváníthatnátok szabad véleményt, nem utazhatnátok más országba, nem vásárolhatnátok meg bármit, csak azt, ami van, nem választhatnátok munkahelyet, iskolát, nem tüntetnétek akkor, mikor kedvetek van, és még sorolhatnám, de nem igazán látom az értelmét.

Amit pedig biztos nem tehetnétek meg, most pedig szabadon tesztek, hogy nem szidalmazhatnátok a politikai vezetőket, mert azért halálbüntetés járna bármilyen diktatúrában.
Egy szó, mint száz mielőtt valamiről beszélgetni kezd bárki is, annak nézzen utána, tájékozódjon kellőképpen és utána vádaskodjon.

A magyar anyanyelvünk igazán kifejező, valódi csoda, ezért kérlek benneteket kedves magyar honfitársak, hogy ne gyűlölködjetek, mert a gyűl ölet, hanem szeressétek egymást, mert a szer etet.

 

 

Végezetül pedig kívánok mindenki életére áldást, lelkébe békét, szeretetet, örömöt és azt, hogy érezzük mindannyian meg, hogy ne valami ellen kell harcolni, hanem egy nemes célért, a szeretetért és békéért.

UI: mondanivalóm nem politikai meggyőződésből született, hanem azért, hogy megértés szülessen minden magyar ember lelkébe.
Tisztelettel és szeretettel egy Erdélyi Magyar !

(Antal Józsi Fb)

100 éves a Székely himnusz

Fedezd fel TE is Erdély csodálatos helyeit a térképen! 


 

 

 

 

Check Also

Gyimesi sajt, túró

Amíg a tanult, diplomás emberek előrébb vitték az országot, addig a „buta paraszt” mit csinált?

“Fiam, te azt mondod nekem, hogy” csakis a tanult emberek vitték előre az országunkat? “A …

21 hozzászólás

 1. Hajdú Csaba

  József Attila Nem, nem, soha!

  Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
  Nem lehet, nem, soha Oláhország éke!
  Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
  Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
   
  Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
  Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
  Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,
  Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
   
  Majd nemes haraggal rohanunk előre,
  Vérkeresztet festünk majd a határkőre
  És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal!
  Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
   
  Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
  Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
  Teljes egészében, mint nem is oly régen
  És csillagunk ismét tündöklik az égen.
   
  A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
  Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!
  Felhatol az égig haragos szózatunk:
  Hazánkat akarjuk! Vagy érte meghalunk.
   
  Nem lesz kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
  Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
  Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
  Nem engedjük soha! Soha Árpád honát!

  (1922) 

 2. Muresan György

  Kimaradt.
  Nagybaconi Nagy Vilmos, vezérezredes. Hadügyminiszter ’42-43ban, Parajd szülöttje.

 3. Kedves Erdélyi Magyarok! Kárpát-haza Magyarjai!

  Én tisztában vagyok mindazzal, ami a levélben áll, igazatok van. De higgyétek el, nem mindenki olyan, mint az óbégató, gyalázatos „magyarok”. Szégyen, amit művelnek, és nekem ugyanolyan rosszul esik, mint Nektek. Remélem, még nem jutottunk el oda, hogy a Ti szátokból sértésként hangzik majd az, hogy „anyaországiak”. Sajnálom, hogy ilyen a világ, de soha nem lesz benne mindenki hitvány. Magyarországon sem.

  Szeretettel: SzKirián

 4. figyeljetek magyarnak mondott román,szerb meg mit tudom én ami volt elmúlt jöttek mentek a nagy hírességek belénk nevelték hogy erről tudni kell de most 21 században már más a világ pártok harcolnak uszitanak, csak kérdem én a régi nagy hírességetek akiket román magyarnak neveztek meg tenné azt ami ti tesztek mondva csinált magyarok,hogy el adjátok a lelketeket pár forintér az őseitek ebben biztos nem vennének részt úgy hogy ne hivatkozz ö rájuk,magatokkal foglalkozzatok és hamár a világ így elszakított benneteket és románnak születtetek akkor ne csészétek szét a mi kis MO kat maradjatok otthon hisz oda valók vagytok ja és akkor amikor neki állátok magyar zászlót égetni meg feldúlni a sírokat addig csihu, szavazz ott ahol élsz és adózol ettől az országtól meg ne vegyél el semmit hisz misem kértünk tőletek semmit HA JÓT NEM TUDSZ TENNI AKKOR ROSSZAT SE MINEK. h hagyátók a jó magyar népet élni

  • id. Böhm Miklós

   Hát kedves határon sajnálatos módon kívülre szorult Magyar testvéreink, – felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, újvidéki, és még a többi is – mi nem rátok haragszunk, illetve pontosítva nem csak rátok haragszunk. Vegyétek tudomásul végre, hogy nekünk az fáj, – de kurva nagyon -, hogy ti hagyjátok megvásárolni magatokat Orbánnak, szavazataitokat pénzre és árulásra váltva. Rendben, még talán el is fogadjuk, jogosnak tartjuk, hogy Orbán a mi támogatásunkhoz képest nagységrendekkel többet költ rátok, mint ránk. És ezt ti nem a Magyarságotokkal köszönitek meg, hanem Orbánt tartjátok megvásárolt szavazataitokkal hatalomban, miközben itthon dúl a szegénység, a nyugdíjasok többsége nyomorog, ti meg felveszitek a magyar nyugdíjakat is. Igazságos ez? Kérdezem. Közben odáig megy a pofátlanság, hogy Magyarországra ezrével jelentkeztek be a szavazás napjára. Sőt a pofátlanság legalja, amikor a halottaitokat is szavaztatjátok! Ennyire tisztelitek felmenőiteket, halottaitokat, apátokat, anyátokat? Mi is sajnáljuk, mi is megszenvedjük a Trianoni eseményeket, higyjétek el. Mi nem kérünk mást, ne szavazzatok ide, ne tartsátok hatalomban Orbánt, akit az emberek többsége jobban gyűlöl mint ti annak idején Csau Cseszkut.

  • Barta László

   jozse, te szerncsétlen nyomorult mesüge! =D Kérlek, próbáld megérteni, hogy túl hülye vagy ahhoz, hogy bármihez hozzászoljál, azon kívül, hogy mi legyen az ebéd! Ezért kérlek ne tedd!!! Mert te csak kárt tudsz okozni. Igaz nem túl nagyot, mert ahhoz is hülye vagy! Köszönöm a figyelmet!

 5. KÖSZÖNÖM

 6. Pávits János

  Érzelmi húrokkal manipuláló ócska szentimentális írás. Politikai foglyai vagytok a Fidesznek, eladjátok baksisért az anyaország jövőjét, a demokratikus fejlődés lehetőségét, az Európai Unióhoz tartozás szorosabbá válásának lehetőségét. Mint ahogy Orbánnak semmi szüksége a magyar népre, úgy rátok sincsen. Csak a hatalma érdekli, a rendszerszintűvé vált lopás, a lenyúlás, a kirablás, a kizsarolás.
  A hírességeinkből Ti is részesültök, de Vidnyánszki, Szász Jenő, Varga Zs. András számtalan erdélyivel együtt itt élősködnek a nyakunkon, támogatva az elnyomó hatalmat, a nem magyarországiak szavazati jogát. Mit vársz kedves barátom? Talán imádjunk benneteket?

  • Barta László

   Kedves János, kérem ne ossza itt az észt, mert szemmel láthatóan ön is egy roppant szűkös készlettel gazdálkodik! Pl. hogy jön ide az Orbán? János, az isten szerelmére!

  • Barta László

   Gáz vagy Jani!

 7. Gündisch Mihály

  Kedves Antal Józsi!

  Azt hiszem kimaradt a Felvidékiek felsorolásából Görgey Artúr.
  Jó a cikk! Köszönöm!
  Én is erdélyi vagyok de már 35 éve Magyarországom élek.

  Üdvözlettel,
  Gündisch Mihály

 8. Herczeg Magdolna

  Kedves ismeretlen honfitàrs.

  Tudom hogy fàj a sok igazsàgtalansàg, de legyél te az okosabb, nem kell minden nemnormâlis politikailag elvakult ember mocskolódàsàt a szivetekre venni. Szerencsére ezek vannak kevesebben.Igazi Magyar nem tesz ijen buta kijelentéseket. Sajnos ijen szélsőséges nézetűek mindenhol vannak. Nem kell velük foglalkozni.Ezekkel a beszólàsokkal sajàt magukat minősítik. Legyetek tovàbbra is ojanok mint eddig, igazi Magyar érzelmű emberek.
  Tisztelettel: Herczeg Magdolna

 9. Tiszteletem és Üdvözletem akinek a fejéből jött ez az írás! Én csak egy apró, jelentéktelen, Magyar állampolgárságú, Magyar vagyok. Szeretném üzenni, hogy minden szavával egyetértek. Higgye el, minden nemzetnek megvannak azok a rétegei, akik buták és maguk sem tudják, hogy miért, de gyűlölködnek. Megnyugtatom, hogy a többség önnel ért egyet és jól tudjuk azt amit leírt. Én büszke vagyok minden kül. Magyar honfitársamra. A primitív réteg szokott olyan megjegyzéseket tenni, amiket Ön lát és hall. Itt sem lehet általánosítani. Nálunk a nagy probléma például a cigányság, de nagyon sokan vannak, akik tudják, hogy mindig vannak kivételek. Olyanok akik beilleszkedtek. Köszönöm, hogy megosztotta velünk gondolatait. Nagy tisztelettel! Peres Roland János

 10. Váczy Burány Istvánné

  Kedves magyartárs!
  Titeket valakik szándékosan félrevezetnek… Mindig szeretettel gondolunk rátok, és tiszteljük tartásotokat, magyarságotokat!!! Az összetartozás örökérvényű! Ezen semmi nem változtat! De! Ebben a maradék országban csak az itt lakók, adózók szavazzanak!!!! Ez az egyetlen, amit felróható nekünk!!! És ehhez ragaszkodunk! Millió módon befolyásolják a Ti gondolataitokat, miközben fogalmatok sincs arról, mi van itt…a közélet sűrűjében!!! Ti több támogatást kaptok, mert nagyon fontos, hogy arra szavazzatok, akitől kapjátok a „segítséget”!!! Tetszik érteni?????
  Az összes többivel egyetértek!!!!
  Üdvözlettel, és tisztelettel : Szabó Ildikó

  • Ez mekkora csúsztatás és hazugság.

  • Nagyon jo kedves Ildiko! Ha mar hivatkoznak erdelyi szarmazasu hires szemelyisegekre talan nem aratana elolvasnak Ady Endre cikkeit es koltemenyeit amelyek talan meg aktualisabbak mint valaha,s O lenne a magyar legjobb ellenzeki kritikus!! Udvozlettel:Jager

  • Nem akarok én semmilyen különleges támogatást! Erdélyben élek, számos alkalommal megyek az Anyaországba, és tudom, hogy nem minden magyar vélekedik negatívan rólunk. És épp ezért tiszteljük is azokat, akire a levélben írtak nem vonatkoznak. Azt az egyet viszont kikérném magunknak, hogy ne nézzenek minket amolyan „szegény rokonnak”, mert nem szorulunk rá erre. És nem is az a célunk, hogy profitáljunk bármiből is, de azt elvárnánk, hogy barátsággal közeledhessünk a magyar emberekhez, ha már az egyetemes magyarsághoz tartozunk, és itt megjegyzem, hogy mi akkor is magyarok vagyunk, ha az egyeseknek nem tetszik.

 11. Kedves külhoni magyarok. Nem haragszunk mi rátok, nem gyalázunk mi titeket. Félre vagytok ti vezetve. Nekünk “csak” annyi a bajunk veletek, hogy szavaztok és hatalomban tartjátok a mi kis zsebcsaunkat. Lett volna nagy hadd el hadd 1989 előtt, ha mi Csausescut éltettük volna. Nem tettük, sőt segítettünk nektek megbuktatni. Most nekünk van diktátorunk. És ti nem megbuktatni segítetek, hanem hatalomban tartani.

 12. Hegedűs Imre

  Tisztelt levélíró!

  Ugyanúgy a mai magyar határokon belül, mint azon kívül nem minden ember egyforma. Az általánosításnak nincsen értelme.

  Nekem személy szerint nem azzal van bajom, ha a határokon túl például egy iskola működését teszik lehetővé – hanem azzal, ha a mai magyar kormány ‘külföldi beruházás’-ra hivatkozva lop. Mert erre vannak bizonyított példák:

  http://huppa.hu/szele-tamas-mexiko-templomok-banditak/?fbclid=IwAR2abZs_ueoPVVyDO2dA0ejQQck-YzmVm57w1D0SVrcLzY1dDsEOVg03JRc

  http://huppa.hu/szele-tamas-good-morning-vietnam/ Az állítólagos kórházról és művelődési házról

  http://huppa.hu/szele-tamas-hermeneutika-az-obolben/ A Fülöp-szigetekkel kötött beruházási egyezmény

  https://magyarnarancs.hu/belpol/magyar-irani-atombiznisz-vilagraszolo-nagydobasnak-allitottak-be-masfel-ev-alatt-megsem-tortent-semmi-113608

  https://nepszava.us/35-millio-dollaros-penzmosas-miatt-mentek-a-zold-foki-szigetekre/?fbclid=IwAR0b5sk7uqgfAtJbgjFdZOWMNEyDKNHhMnAhAB5Z-4Up-cOyp_9MrXP1eG8

  Tudom, hogy a magyar állampolgárságot felvevők többsége nem is regisztrál azért, hogy magyar parlamenti választásokon szavazzon. Sőt, vannak regisztráltak, akik nem szavaztak.

  Azt ön tudja hogy milyen forrásból és hogyan tájékozódik. Én a szólásszabadsághoz tartozó dolognak tartom azt is, ha parlamenti képviselőm facebook-oldaláról válasz nélkül távolítja el beírásomat – és nem válaszol rá… Én ezt pártfüggetlenül nem tudom elfogadni. Az oldalán kizárólag hozsannázást lehet olvasni.

  A szólás- és sajtószabadsághoz tartozik az is, ha az ország dokumentáltan legolvasottabb újságjának a megjelenését egyik napról a másikra ellehetetlenítik – úgy, hogy még saját újságírói sem tudnak róla. Ráadásul abban a napban még az archívum lérését is lehetetlenné tették – hogy még egyértelműbb legyen a dolog.

  Ennek ahhoz semmi köze, hogy mi volt és van Romániában, Ukrajnában…

  Nekem azzal van bajom ha egy csoport bármilyen okból szinte egységesen a fentieket – és még sok mást – elkövető, az országot a feudalizmus felé visszavivő gárda mellett áll ki szavazatával és a fentiekhez hasonló levéllel is…

 13. Sidó Zoltán

  Nagyszerű írásnak tartanám, ha békülékenyebb hangot ütne meg és nem azt érezném, hogy kicsit ez is megint éket ver magyar és magyar közé. Az, hogy ki a nagyobb magyar eleve rossz megközelítés, hiszen ez nem verseny, hanem egy olyan csapatjáték, amelyben évszázadok generációi együtt küzdenek a történelem arénájában. Az pedig bosszantó, hogy a bejegyzés írója nem nézett utána a felsorolt hírességek születési helyének! Például Rúzsa Magdi délvidéki (Szerbia) magyar, Munkácsi Mihály pedig – nomen est omen – Munkácson (Kárpátalja, ma Ukrajna) született, ahonnan jómagam is származom. Erdély a magyar korona ékköve, de ne állítsuk be többnek vagy jobbnak mint bármelyik másik ezeréves magyar területet.

 14. Tisztelt jozse
  Aki embernek nem jó az magyarnak alkalmatlan ” nem tufom milyen kárt okozhattak neked a határon tuli magyarok neked drágább rongy helyzeted mint a nemzet becsűlete!!! de ne agódj sokan vagytok efajta nemzetárúló segfejek!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük